• banner
Enw Ffeil Amser Rhyddhau Math o Ffeil Dadlwythwch
Dadlwythwch Mwy o Wybodaeth Cynnyrch LUMLUX >> >>

Marchnad Ryngwladol

"Gofalu am y byd, mae'r enw da yn dod o'r ansawdd." Am amser hir, mae'r cwmni wedi talu sylw mawr i gydweithrediad cyfeillgar â chwsmeriaid.
Gwarantu ansawdd a gwasanaeth, coleddwch anrhydedd, ac felly ennill ymddiriedaeth a chefnogaeth cwsmeriaid. Mae cydweithredu helaeth gyda ffrindiau a rhannu ffyniant hefyd wedi dod yn erlid mwyaf diffuant i ni.

Marchnad Ddomestig

Bydd LUMLUX yn parhau i lynu wrth athroniaeth gorfforaethol “uniondeb, ymroddiad, effeithlonrwydd ac ennill-ennill”
Byddwn yn gweithio gyda phartneriaid sydd â diddordeb mewn systemau golau artiffisial amaethyddol i weithio gyda'n gilydd ar gyfer dyfodol adeiladu gwybodaeth a moderneiddio amaethyddol!